Christelijke trouwteksten

De bijbel zit vol met pakkende teksten die op je trouwkaart zouden passen. Het is alleen zo lastig om er eentje te vinden waar jullie beide hetzelfde gevoel bij hebben.
Om het jullie iets makkelijker te maken geven wij je een overzicht van vaak gebruikte teksten uit de bijbel, zodat je kan kijken welke er eventueel bij jullie past..

Mocht je een mooie tekst hebben die hier niet bij staat, stuur 'm dan naar ons op dan zetten we 'm erbij!

Suggesties van christelijke teksten voor op je trouwkaart

Ps.37:4
Psalmen 37

4 Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.


Ps.25:10
Psalmen 25

10 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.


Ps.145:3
Psalmen 145

3 ‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.’


Heb.13:21b
Hebreeën 13

21b Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.


Op.19:9a
Openbaring 19

9 Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’


1Joh.4:19
1 Johannes 4

19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.


1Joh.4:12
1 Johannes 4

12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.


1Joh.4:8
1 Johannes 4

8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.


1Tim.4:4
1 Timoteüs 4

4 Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen,


Fil.4:6
Filippenzen 4

6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.